Spiritualisme åpner for kontakt med åndeverdenenAv Elisabeth Hægeland

Spiritualismen er i ferd med å få rotfeste i det alternative Norge. Medier dukker opp overalt og tiltrekker seg stadig flere som ønsker kontakt med engler, guider og avdøde sjeler. Medier og søkende er også i ferd med å samles og organisere seg landet rundt.

I England har spiritualismen eksistert som trossystem i over 150 år. Den første spiritualistkirken ble offisielt stiftet og godkjent i 1853, og i dag finnes det omtrent 340 spiritualistkirker og -sentre i Storbritannia.
Spiritualismen i Norge hadde også en bølge på 1800-tallet, og den første norske spiritistiske foreningen ble startet i 1886. Det spiritistiske tidsskriftet Morgendæmringen og Norsk Selskap for Psykisk Forskning ble stiftet i 1917. Sistnevnte eksisterer fortsatt og har i dag navnet Norsk Parapsykologisk Selskap.
Etter dette tok det mange år før den spiritualistiske bevegelsen i Norge på nytt fikk liv i seg. Først i 2005 ble det opprettet en spiritistkirke i Tønsberg, Spiret. Denne byttet navn til Frihetskirken og fikk mindre fokus på det å kontakte åndeverdenen, men eksisterer ikke lenger i dag. To år senere ble Norsk Spiritualist Kirke og Forening (NSK/NSF) opprettet i Oslo, og er nå aktiv og landsdekkende. De har fokus på mediumskap og healing, og har et healerforbund godkjent av Helsedirektoratet samt et eget mediumforbund. Under NSF i Oslo er det også opprettet en spiritualistforening i Bergen. Ved siden av finnes det flere lokale spiritualistforeninger, blant annet i Molde, Kongsvinger og Trondheim. Den siste ble stiftet i fjor av Monica Haugen i Trondheim, Spiritus Omni.

Et levesett med syv prinsipper
Fundamentet spiritualisme er bygget på syv enkle prinsipper. Uten å forstå disse kan man aldri helt forstå åndeverdenen, ei heller hensikten med mediumskap, ifølge Haugen. Sentralt står troen på at sjelen lever videre etter den fysiske død, og at det er mulig å kommunisere med våre kjære gjennom et medium.
De syv prinsippene i spiritualismen ble gitt av spiritualisten Robert Owen, som døde i 1858. Etter hans død skal han ha kommet tilbake som ånd og gitt prinsippene til Emma Hardinge Britten. Hun er kjent som en av de største spiritualistene i den moderne spiritualismen.
Grunnprinsippene i spiritualismen favner om essensen i flere religioner. De handler om å tro på noe større enn seg selv, troen på at sjelen lever videre etter døden, og englenes eksistens. Spiritualismen er åpen for alle, uansett hvilken religion man tilhører.
Åndens evige liv er et sentralt prinsipp. Spiritualistene tror at hver sjel blir inkarnert på jorden for å lære noe i sin åndelige utvikling. Hvert liv vi har på jorden, har noe å lære oss, og stort sett er denne lærdommen av emosjonell karakter. Det kan handle om å utvikle og ta i bruk dyder som kjærlighet, toleranse, tilgivelse, kjærlighet og styrke.
- Hvordan lever dere ut spiritualismens syv prinsipper?
- Du kommer langt med god gammeldags folkeskikk. Respekt og omsorg for medmennesket er en menneskerett og en plikt. Du kan ikke bare påberope deg åndelighet. Å være åndelig betinger en viss selvinnsikt. Sjalusi og misunnelse hører ikke hjemme hos oss, men det betyr ikke at vi ikke føler det av og til. Vi er tross alt bare mennesker. En spiritualist har dessuten ingen behov for å stille spørsmål ved andres tro, men finner sin egen sannhet, sier Monica, som startet Spiritus Omni i Trondheim.

Ikke djevel eller helvete
Tilhengere vil heller ikke kalle spiritualisme en religion, men et levesett de fleste kan kjenne seg igjen i. Det er en filosofi og en måte å handle på som åpner for kontakt med åndeverdenen. I motsetning til religioner har ikke spiritualistene en bok de skal leve etter.
- Hva skiller spiritualisme fra religioner?
- Først og fremst at vi ikke tror på verken djevelen eller helvete. Derimot tror vi at livet er som en skolebenk - at vi er her for å lære og å utvikle oss åndelig. Alt vi gjør, enten det er godt eller vondt, kommer tilbake til oss. Vi belønnes eller stilles til ansvar for våre handlinger. Den største straffen vi kan få, er den vi får når vi straffer oss selv - samvittigheten, tror Monica, og legger at til selv om spiritualister ikke tror på et helvete, er personlig ansvar et av de syv prinsippene. Vi må leve med konsekvensen av alle våre handlinger. Når vi gjør dårlige handlinger, vil det ifølge spiritualismen gjøre vår åndelige utvikling vanskeligere. Når vi gjør gode handlinger, fører det oss nærmere Gud, Skaperen, kilden til alt liv eller hva man velger å kalle det.

Alle kan bli hjelpere
At mennesker overlever døden, betyr at vi går over til en annen eksistens etter den fysiske død. Denne eksistensen omtales ofte som "den andre siden".
- Egentlig er det ganske logisk. Allerede i fysikkfaget på skolen lærer vi at energi aldri opphører. Den kan kun anta ny form. Slik betrakter vi også overgangen mellom livet og det vi kaller døden. Ironisk nok - mange er mer levende etter den fysiske døden enn de var mens de levde her på jorden, sier Monica, som har syv års erfaring som spirituelt medium.
De fleste spiritualister tror ikke at mennesket kan bli engler i åndeverdenen. Likevel tror de at alle kan bli åndelige hjelpere. Da kan man hjelpe gjenlevende slektninger og venner gjennom utfordringer i det jordiske livet. Spiritualistene tror også at noen mennesker kan bli guider, som er spirituelle veiledere i åndeverdenen. Dette kommer an på hvor åndelig utviklet mennesket er ved døden.
- En guide har tilbragt utallige år på "den andre siden" for å forstå den åndelige verden og hvordan den fungerer. Gjennom sitt liv på jorden og årene på den andre siden har din guide ervervet seg kunnskap om spirituell utvikling. Det er denne kunnskapen han eller hun bringer videre til deg, sier Haugen.

"Alt er ånd"
Som både NSF og andre spiritualistforeninger i Norge er Spiritus Omni i Trondheim opprettet for å samle alle som tror det er mulig å kommunisere med åndeverdenen, og for å spre kunnskap om temaet.
- Vi ønsker å bidra til å skape et sted hvor klienten kan møte behandleren, og den troende kan møte skeptikeren. Sammen skal vi utforske de mange spørsmålene rundt livet og etterlivet, sier Haugen.
Foreningen skal være et møtested på tvers av kulturer og religioner. Det blir lagt vekt på stor takhøyde og hjerterom, og alle er velkomne. De ønsker å bidra til større forståelse for spirituell filosofi ved å leve etter de syv prinsipper. Spiritus Omni betyr "alt er ånd".
- Ånd er ånd, levende som død, sier Haugen. - Ut ifra denne grunntanken mener spiritualistene at vi er i stand til å kommunisere med åndeverdenen. Gjennom åpent hus, foredrag, demonstrasjoner, kurs og medium- og healingdemonstrasjoner ønsker Spiritus Omni å bidra til å fremme de syv prinsipper, sier Monica, og legger til at de også tilbyr utviklingsmuligheter for medier og healere som vil arbeide i spiritualismens ånd.

Spiritualismens syv prinsipper:
1. Troen på en skapende kraft.
2. Respekt og likeverd for medmennesket.
3. Erkjennelse av åndeverdenen og englenes eksistens.
4. Sjelen lever videre etter den fysiske død.
5. Alle har personlig ansvar for sine handlinger.
6. Belønning og/eller gjeld for våre gjerninger.
7. Evig utvikling for alle sjeler.


Les mer om spiritualisme her:
* The Spiritualists' National Union i Storbritannia: www.snu.org.uk
* Norsk Spiritualist Forening:www.spiritualistkirken.no
* Norsk Spiritualist Kirke: www.spiritualist.no
* Spiritus Omni i Trondheim:www.mediumskap.no, www.spiritusomni.com