Bermuda-triangelet:
Overnaturlig eller bare overdrevet?Skip og fly som forsvinner på mystisk vis, stille hav som plutselig forandrer seg til et mareritt og rare lys på himmelen. Historiene om Bermuda-triangelet er mange, og egner seg ikke alltid for lettskremte turister på reise i området. Hvordan har historiene oppstått, og stemmer de egentlig?

Bermuda-triangelet er et område i Sargassohavet, som ligger i det nordlige Atlanterhavet. Triangelet ligger mellom Bermuda, Puerto Rico og Florida, og er forbundet med historier om at både skip og fly i området har forsvunnet uten at det finnes naturlige forklaringer på hvorfor. Skeptikere har arbeidet hardt for å motbevise disse, og et enkelt søk på internett viser at det finnes utallige sider med informasjon om triangelet - til støtte både for de som tror på historiene og for skeptikerne.
Så, hva er egentlig greia med Bermuda-triangelet og hvem er det som hevder hva?

Naturlig forklaring
Mange mener at Christofer Columbus var den første som dokumenterte at det foregikk rare ting i området som nå er kjent som Bermuda-triangelet. I 1492 skrev han i loggboken sin at han og mannskapet hadde sett flammer på himmelen, dansende lys i horisonten og at kompasset hadde oppført seg rart. Disse beretningene stemmer godt overens med de mange historiene som verserer om de mystiske kreftene som herjer i triangelet.
Skeptikerne hevder imidlertid at fenomenene Columbus beskrev har sin helt naturlige forklaring - flammene på himmelen var meteorer, som er svært lette å få øye på når man er til sjøs, de dansende lysene i horisonten var bålene til de innfødte som bodde langs kysten og kompasset oppførte seg merkelig fordi han feilnavigerte.
I 1950 ble det for aller første gang trykket en artikkel om Bermuda-triangelet, og to år senere kunne man lese en artikkel som omhandlet forsvinningen av en rekke skip og fly i området, inkludert forsvinningen til Flight 19 i 1945. Flight 19 var en skvadron fra den amerikanske marinen, bestående av fem torpedobombere. De var ute på øvelse og forsvant sporløst i triangelet. Det har aldri blitt funnet vrakrester etter de fem flyene. I årene som fulgte ble flyenes forsvinning knyttet tettere og tettere sammen med det overnaturlige, og historier om "dødens triangel" fikk mye oppmerksomhet. Blant annet ble det hevdet at flygerne hadde rapportert om at havet virket merkelig, og at de på grunn av mystiske hendelser plutselig ikke ante noe om hvor de befant seg. Utover på 1960-tallet hevdet amerikanske journalister at så mange som 20 fly og 50 skip på uforklarlig vis hadde forsvunnet i Bermuda-triangelet.

Øyenvitneberetninger
Det finnes også en rekke øyenvitneberetninger om rare hendelser - kompass som går helt i spinn, rare værforhold, teknisk utstyr som plutselig slutter å fungere, merkelige lys på himmelen og merkelige skyer.
Skeptikerne hevder at Flight 19s forsvinning slett ikke er så mystisk som mange skal ha det til. Blant annet sies det at pilotene var svært uerfarne og at det blåste opp til storm rett før forsvinningen skjedde. Lederen for gruppen hadde også tidligere rotet seg bort når han var ute på oppdrag, og denne gangen sviktet kompasset hans, noe som førte til at flyene ikke visste hvor de befant seg og til slutt gikk tomme for drivstoff.
Flight 19 er som nevnt bare en av mange mystiske forsvinninger som knyttes til Bermuda-triangelet, og det er tallrike teorier om hvorfor disse forsvinningene har funnet sted. Teoriene spenner fra forhold i havet til innblanding fra intelligent liv i verdensrommet.

En populær forklaring er at det finnes et spesielt magnetfelt i området, og at dette kan ha noe med forsvinningene å gjøre. En forsker hevder å ha funnet magnetiske variasjoner på et gitt tidspunkt hvert år, mens andre mener at de omtalte magnetfeltene er knyttet sammen med Månens faser. En annen teori er at det skilles ut metangasser på havbunnen i triangelet, og at disse gassene minsker vannets tetthet. Dette fører så til at skipene synker. Det sies også at det finnes krefter i triangelet som kan få piloter til å miste bevisstheten, og at de derfor styrter i havet.

Portal til annen dimensjon
Enkelte mener at forsvinningene kan skyldes at Bermuda-triangelet er en slags portal til en annen dimensjon, og denne teorien knyttes noen ganger sammen med ufoer og troen på at intelligent liv fra andre planeter kan ha noe å gjøre med hendelsene i triangelet. Det finnes også rapporter om at klarsynte forutså Bermuda-triangelet lenge før hendelsene der ble kjent for resten av verden. Teorier som ikke er like omdiskuterte som ufo-teorien, er at kompassproblemer skyldes at Nordpolen og den magnetiske nordpolen er på forskjellig sted, og at dette fører til forvirring. Det hevdes også at det finnes spesielle monsterbølger i området, og at Golfstrømmen bidrar til at skip driver ut av kurs.
Det er også mange som mener at det helt klart er noe rart med Bermuda-triangelet uten at de støtter seg til teoriene beskrevet over. De hevder at det er hittil uforklarlige krefter i spill, krefter som kan påvirke vær og vind, teknisk utstyr og mannskap på fly og båter, uten at de har spesifikke teorier på hvilke krefter vi snakker om og hva de skyldes.

Fiktive historier
Skeptikere vil hevde at det slettes ikke finnes noe mystisk med Bermuda-triangelet. De sier at dersom man sammenligner triangelets størrelse og den fly- og skipstrafikken som finnes der med andre havområder, er det ikke flere forlis og forsvinninger der enn i resten av verden. De mener også at mange av forsvinningene som knyttes til triangelet, faktisk har skjedd andre steder eller er fiktive. I tillegg mener mange at det er ufornuftig å knytte uforklarlige fenomener til de omtalte forsvinningene - de skyldes heller blant annet dårlig vær, menneskelige feil, farlig last eller rett og slett uflaks. Spør du en skeptiker, vil han eller hun si at det virkelige mysteriet med Bermuda-triangelet, er hvordan de mystiske historiene i det hele tatt kunne oppstå.

Uansett hvem man velger å tro på - mytene rundt Bermuda-triangelet fortsetter å fascinere mennesker verden over…