Overnaturlige fenomener bevist i laboratoriumEt av de vanligste argumentene mot paranormale fenomener er de ikke er vitenskapelig bevist eller at det ikke er noen som driver med seriøs forskning på dette teamet. Det er feil. Forskning på overnaturlige fenomener har vært gjort i over hundre år. Mange av eksperimentene har blant annet påvist at det finnes et liv etter døden. De mest overbevisende resultatene har kommet etter kontrollerte eksperimenter gjort av den britiske kjemikeren Sir William Crookes, som selv oppdaget seks grunnstoff.

I utgangspunktet var William Crookes (1832 til 1919) skeptisk til overnaturlige fenomener. Har var så tvilende at skeptikere til paranormale fenomener valgte nettopp William for å finne ut at slike fenomener måtte ha en naturlig forklaring. Hensikten til disse skeptikerne var å bevise at paranormale fenomener bare var oppspinn. På grunn av denne skeptiske holdningen, tok det mange år før han gikk over til "fienden" og ble overbevist om at det finnes mer mellom himmel og jord. I flere år hevdet han at det måtte være naturlige forklaringer på alt han observerte. Det var ikke før han fikk se sin døde kone materialisert ved hjelp av et medium at han ble overbevist.

Materialisasjonsmedium
En som driver med materialisasjonsmedium - også kalt fysisk mediumisme - har evne til å gå i transe og la avdøde sjeler bruke mediumets energi til å gjøre seg synlig. Dette er et syn som mange oppfatter som fantasi eller ren juks.
I en typisk seanse med et slikt medium går det en substans kalt ektoplasma ut fra mediumet. Denne substansen får mediumet til å bli flere kilo lettere mens seansen pågår. Sjelen til den avdøde bruker denne substansen til å "lage" en kropp eller deler av en kropp. På denne måten kan de som er til stede både se, høre og ta på den avdøde.
Den materialiserte kroppen blir så virkelig at den har puls og andre menneskelige egenkaper. De som får møte sine kjære på denne måten, kan klemme dem og holde en samtale med dem.
Selv om fotoapparatet var i sin spede begynnelse da disse fenomenene første gang ble testet vitenskaplig, klarte man likevel å fotografere disse materialisasjonene. For dem som er vant til å bruke datamaskiner til å manipulere bilder, virker det som en smal sak å lage slike bilder, men i fotografiets begynnelse var det umulig å fikse bilder på denne måten. Det var også strenge prosedyrer med signering og forsegling av de fotografiske platene for å hindre alle muligheter for fusk.
Det var under en slik seanse at William Crookes ble gjenforent med sin avdøde kone. Da begynte han å ta alle resultatene han hadde samlet som en vantro skeptiker alvorlig.

Slik foregår eksperimentene
I et typisk eksperiment hvor man bruker et medium for å materialisere døde sjeler, bruker man et rom som bare har én utgang, har betong i alle vegger og tak, og kun inneholder gjenstander som er en del av selve eksperimentet. En typisk del i et slikt eksperiment er et bord som er så tungt at en vanlig person ikke kan løfte det. Man bruker også ofte mer kompliserte objekter som trekkspill. Disse blir som regel låst inne i et skap slik at det er umulig for noen å få tak i dem. I en typisk seanse løfter det tunge bordet seg i lufta uten at noen tar i det, mens trekkspillet spiller av seg selv inne i det låste skapet.
I et eksperiment med supermediumet Daniel Douglas Holmes hadde Crookes plassert et trekkspill inne i en boks laget av metallnetting. Denne nettingen var koblet til en sterk strømkilde slik at dersom man tok på denne boksen, ville man få et kraftig elektrisk støt. Under eksperimentet ble Holmes holdt fast på hender og føtter slik at han ikke kunne bevege seg. Crookes og to andre vitner observerte at trekkspillet "fløt" rund i luften inni boksen og spilte av seg selv.
Crookes plasserte det tunge bordet på en vekt. Han kunne da påvise at Holmes kunne forandre vekten på bordet bare ved å stikke en finger i et glass vann som stod på bordet.
En av Daniel Douglas Holmes spesialiteter var levitasjon, det vil si å heve seg over bakken. I motsetning til mange andre medium, kunne han levitere i godt lys og bli fotografert i denne tilstanden.
Under alle disse eksperimentene ble det lagt stor vekt på at deltakerne skulle være "djevelens advokat" og på alle måter prøve å fine ut hvordan dette kunne ha blitt utført ved hjelp av triks. Men i et rom av betong med slette vegger og uten menneskelige hjelpere, måtte forskerne til slutt konkludere med at de ikke kunne forklare det de hadde observert ut fra vanlige fysiske lover. Supermediumet Holmes hadde svevd over bakken og fått tunge objekter til å sveve i luften.
Under slike forsøk tok man ofte med tryllekunstnere på disse seansene slik at magikerne kunne vurdere om det gikk an å få til det samme med triks. I det ene tilfellet med Holmes, bevitnet flere av tryllekunstnerne at det ville vært helt umulig å oppnå slike resultater ved hjelp av triks.

Moderne eksperimenter i Frankrike
Etter hvert som teknologien har utviklet seg, ble det mulig å gjøre mer avanserte eksperimenter. Dette ble blant annet gjort av franskmannen Dr. Eugene Osty sammen med mediumet Rudi Schneider. Dr. Osty plasserte en mengde objekter på et bord og installerte infrarøde stråler som var koblet til kameraer over bordet.
Dette ble gjort slik at kameraene ville ta bilder med det samme en av strålene ble brutt. På den måten ville man kunne se om det var noe eller noen som bevegde på objektene. Seansen begynte og objektene begynte å bevege seg. Kameraene tok bilder som viste at objektene flyttet på seg. På bildene kan man se at objektene bevegde seg av seg selv. Det var ingen som flyttet på dem.
Det ble deretter installert flere galvanometer. Disse instrumentene kan måle forskjeller i elektriske strømninger i luften. Med det samme Schneider gav beskjed om at det var kommet en død sjel fra den "andre siden", begynte galvanometrene å pulsere. De hadde registrert objektivt at det var en sjel som hadde kommet inn for å ta del i eksperimentet.
Også mange lesere som i utgangspunktet er åpne for det ukjente, vil nok stille seg svært skeptiske til denne typen forskning, men da kan det være på sin plass å minne enkelte på at selv da Galvani oppdaget elektrisiteten - som alle i dag tar som en selvfølge - ble han utledd av skeptiske vitenskapsmenn. De kalte ham "froskedanseren" fordi han påviste at elektrisiteten kunne få muskelen i et froskelår til å trekke seg sammen. I dag er det helt umulig å tenke seg en verden uten elektrisitet. Og det blir da spesielt interessant at elektrisitet, som vi i dag tar som en selvfølge og som samfunnet er totalt avhengig av, en gang ble sett på som bare oppspinn. Eller som ordføreren i Drammen sa en gang på begynnelsen av 1900-tallet: Telefonen er en flopp som snart forsvinner!
Det samme gjaldt Marconis oppdagelse av radiobølger. Han endte på et psykiatrisk asyl for å ha oppdaget noe så selvfølgelig som radiobølger!

Sjeler senker temperaturen
I et annet eksperiment ble et termometer som kunne registrere temperaturvariasjon over tid plassert inne i et nettingbur og skrudd fast i veggen. Nettingburet ble brukt for at man skulle være sikker på at ingen kunne rører termometeret under seansen. I løpet av seansen ble mange fenomen demonstrert, blant annet at et tungt bord svevde over gulvet. Akkurat idet bordet løftet seg, økte temperaturen i rommet med ca 15 grader. Denne temperaturøkningen skjedde i løpet av et par sekunder.

Kriminologisk stemmeanalyse
Mange vet ikke forskjellen på transemedium og mentale medium. Et mentalt medium forteller hva sjelene til de avdøde sier og er ved full bevissthet, mens et transemedium går inn i transe og blir midlertidig tatt over av sjelen til en avdød.
Mediumet vil da snakke med en annen stemme. Det australske mediumet Shirley Bray hadde tre slike sjeler som pleide å snakke med henne. Stemmene ble i 1990 tatt opp på bånd og deretter testet ved hjelp av det britiske politiets stemmeanalysemaskin. Konklusjonen var at det var snakk om tre forskjellige stemmer som var helt forskjellig fra stemme til Shirley Bray. Det ville ikke være mulig for Bray å fremkalle disse stemmene ved å gjøre om sin egen stemme. Disse stemmemønstrene er unike for hver person - på samme måten som fingeravtrykk.

Hjernebølger fra den andre siden
Den amerikanske professoren Charles H. Hapgood rapporterte i 1975 at han hadde testet hjernebølgene til et medium som hevdet at han ble "tatt over" av tre forskjellige sjeler. Det viste seg etter en EEG-måling av hjernebølgene til de tre forskjellige sjelene var så forskjellige at de ikke kunne komme fra samme person, og de var også ulike mediumets karakteristiske hjernebølger. Det vistes seg også at hjernebølgene måtte være fra personer av forskjellig alder.

Stemmemediumet Leslie Flint
Et av de mest fascinerende fenomenene innenfor denne forskningen er direkte stemmemediumene. Her er det snakk om et medium som går i transe og som sitter med munnen lukket, men likevel kommer det en stemme. Denne stemmen kan snakke helt klart om hvordan det er på den andre siden.
Ofte blir det brukt en papirtrakt med selvlysende tape for å forsterke lyden. Denne blir ofte kalt for trompeten. Den selvlysende tapen er brukt for at man skal se hvor trompeten befinner seg i rommet.
De fleste av disse seansene foregår i totalt mørke fordi energien som blir brukt til å lage stemmene er lysømfintlig. Dette blir selvsagt brukt av kritikere til å hevde at alt bare er juks. Problemet her kan snus på hodet og man kan be kritikerne om en forklaring på hvordan man kan utføre en slik form for svindel. Det har ingen ennå klart å gjøre. Det blir nesten som å si at man må kunne fremkalle en filmrull i fullt lys ellers er det bare juks.
Et av de mest utforskede direkte stemmemediumene er Leslie Flint Fra USA. Han sa seg villig til å sitte fastspent og kneblet med tape over munnen for å bevise at stemmen ikke kom fra hans stemmebånd. Gang på gang "snakket" han under seanser selv om han var kneblet. En av testene ble imidlertid ikke godkjent. På de mange plasterlappene som hadde blitt brukt til å kneble ham, var det tegnet flere streker for at man skulle kunne sjekke at ingen hadde tatt bort plastrene. Under den ene testen hadde et av plastrene forkjøvet seg og strekene viste dette. Derfor ble ikke denne testen godkjent, selv om det var helt klart at plastrene ikke hadde blitt tatt av. Dette viser noe om hvor strenge krav man stiller til mange av disse testene.
I et annet eksperiment hadde Flint fylt munnen med rødfarget vann under hele seansen, og han spyttet ut akkurat på milliliteren like mye væsken etter seansen. Undere seansen hadde flere forskjellige stemmer snakket i titalls minutter om livet på den andre siden. Et annet fascinerende aspekt ved direkte stemme medier er at trompeten beveger seg helt fritt i lufta under eksperimentene. Stemmene snakker med aksentene og ordbruken til de avdøde sjelene, og dette har blitt verifisert av personer som har kjent dem godt. Lyd opptak fra slike seanser har også blitt analysert av språkforskere. Disse har også blitt overbevist om at det må være de avdøde som har snakket.

De som våget ble overbevist
Dette er bare en brøkdel av de eksperimentene som er gjort på overnaturlige fenomener. Alle disse forsøkene best kan forklares ved teorien om at sjelen overlever fysisk død. Man regner med at det finnes 21 forkjellige områder der man har objektive data som ikke lar seg rimelig forklare på annen måte enn at sjelen faktisk overlever fysisk død. De fleste materialister som prøver å kritisere denne forskningen har ikke satt seg inn i detaljene. Og felles for dem alle er at de ikke har noen dokumentasjon på at det må være fusk. Dette kan minne om forskerne som hevdet at Edisons fonograf bare var buktaling. Eller hva med de fremstående vitenskapsmennene som hevdet at maskiner aldri ville kunne fly.

De forskerne som har satt seg inn i dette feltet, gjorde det for å vise at det var tull, at det vitenskaplig sett ikke var noe hold i det. Og de ble overbevist om det motsatte. Etter hvert var de også villige til å ofre sitt gode navn og rykte for det de hadde sett var virkelig; at det ikke er tvil om at sjelen overlever fysisk død.