PLACEBOEFFEKTEN
- troen på selvhelbredelseAv Mahboob Momen

Herved sendes en advarsel til alle farmasøytiske selskaper! Er placeboeffekten den største trusselen mot medisiner i vår tid? En studie publisert i 2008 som vurderte 35 ulike kliniske studier av 5133 pasienter fra hele verden, (se PLoS Medicine, februar 2008) viste nemlig at over 80 prosent av pasientene var helbredet på grunn av placeboeffekt!

Betyr studien som viser at over 80 prosent av pasientene ble helbredet på grunn av placeboeffekt at du har større evne enn du trodde til å helbrede deg selv? Og beviser denne studien, som viser at millioner av mennesker har dratt nytte av placeboeffekten at du har en utrolig evne til å heales naturlig? Trenger du virkelig medisiner eller har du en større kraft som du ennå ikke er klar over i deg selv? En kraft som er ubrukt og venter på at du tar den i bruk for å helbrede deg lettere enn du tror du kan?
Denne artikkelen ser på den naturlige kraften i ditt sinn, kropp, sjel, helbredende evne - som gjennom placeboeffekten avsløres for deg.
NB: Red. advarer herved om at du IKKE må avslutte medisinsk behandling selv om du leser artikkelen og finner den troverdig.

Hva er placeboeffekten?
Placebo er en medisinsk metode. Den pakker inn "falske" opplysninger, som en kontrollenhet som tester gyldigheten og effekten av nye legemidler. For eksempel: Anvender man et nytt testet legemiddel i form av en pille eller en sprøyte, vil en "falsk" pille eller sprøyteinjeksjon skape et placebo og det uten fordelene fra medisinen. Dette ble testet i en klinisk studie mot medisin for å se hvilken effekt det ga, derav navnet placeboeffekt.
Halvparten av pasientene ble så gitt den ekte medisinen og den andre halvparten ble, som en kontrollert test, gitt et placebo som så akkurat ut som medisinen. Kun personen som gjennomførte testen visste hvem som hadde fått hva. Hvis den nye medisinen i den kontrollerte testen viste seg mer effektfullt enn placebo, ville den nye medisinen bli sertifisert som et tilbud som gir en validert fordel.
Problemet er at placebo er bevist å være en svært effektiv metode for healing og dette er fortsatt et av de største uløste mysteriene i verden. Dette var ikke en del av forskernes plan. Placeboeffekten er et komplett uhell. Og det faktum at placebo virker har forundret mange eksperter i flere tiår. Hvordan virker placebo? Hvorfor fungerer placebo? Hva gjør at placebo fungerer? Er placebo "sinn over masse?" Denne artikkelen søker å svare på disse spørsmålene.
I 1988 testet The National Institute of Allergy and Infectious Diseases et nytt stoff som de antok kunne være en kur for kronisk utmattelsessyndrom (CFS eller ME). De fant at 46 prosent av personene under klinisk utprøving av medisinen bedret helsen. Dessverre, 42 prosent (kun 4 prosent færre) forbedret også helsen ved hjelp av placebo. Var det ment å skje? Nei! I en enda ferskere test av en annen medisin som var en mulig løsning for ME, ble rundt 50 prosent bedre på grunn av placebo.

Negativ effekt
Vitenskapsmenn har oppdaget at placebo også kan brukes til å skape en negativ effekt:
I en annen studie publisert i Journal of Science i 2006 med 220 kvinnelige studenter, fikk halvparten av de kvinnelige studentene falsk informasjon. De ble fortalt at forskere hadde funnet et gen i det mannlige Y-kromosomet som ga dem 5 prosent mental fordel i forhold til kvinnelige studenter. Den andre halvparten ble gitt en falsk informasjon om at denne mentale fordelen kun var sann fordi lærerne formet gutter og jenter ensrettet i tidlig alder. Dette var gjort for tidlig og derfor ikke relevant når de ble eldre. De tok en test av kvinnene som trodde på opplysningene om at jenter som ble formet ensrettet i ung alder. Resultatet viste at disse kvinnene gjorde det bedre enn kvinnene som trodde at menn hadde en genetisk fordel. I tilfelle dette blir en urban legende, så husk at begge halvdelene ble gitt falsk informasjon!
Dette viser hvilken kraft placebo har. Med andre ord. Kraften i dine overbevisninger får ting til å skje!
Et hav av bevis påviser at hvis en pasient behandles med en medisin og når de uten å vite det får erstattet medisinen med et placebo, har hjernen evnen til å produsere en naturlig medisin for å videreføre effekten av medisinen de har tatt. Siden pasienten tror de fortsetter å ta den ekte medisinen helbreder deres sinn dem.
Hvis du for eksempel blir behandlet med et antidepressiva og dette erstattes uten at du vet det med et placebo, kan kroppen produsere en naturlig versjon av antidepressivaet. Dette fortsetter healingen.
Dette illustrerer hvordan hjernens kraft er som et utrolig kjemisk laboratorium. Det er bokstavelig talt i stand til å produsere alle typer medisiner på en naturlig måte for å helbrede og kurere nesten alle typer sykdommer.

Fysisk effekt
Placeboeffekten sitter ikke bare i hodet. Det er en fysisk effekt som skapes gjennom produksjon av naturlige medisiner på cellenivå når du tror noe kunne skje. Med andre ord du har muligheten til fysisk å helbrede kroppen gjennom å produsere de rette healing-kjemikaliene. Fordi dette er en naturlig prosess må eventuelle medikament du lager være langt mer overlegne enn legemidler. Hvorfor? Fordi ditt sinn, kropp og sjel vet nøyaktig hvilke kjemikalier som skal produseres på den riktige måten for å helbrede uten bivirkninger. Hvordan kan den menneskeskapte medisinen konkurrere med dette?
Placeboeffekten blir ytterligere styrket gjennom å sette en kraftig positiv ramme. Dette kan illustreres med en studie ved Harvard University som ble gjort av 84 stuepiker. De ble delt inn i to grupper, a og b. Gruppe a ble fulgt av forskere og viste hvordan jobben deres (rengjøring av rom, flytte tung bagasje, skifte på senger, osv) forbrente kalorier og gjorde dem sunnere. Forskerne satte en kraftig positiv ramme som påvirket stuepikenes sinn i gruppe a. Gruppe b ble ikke fortalt noen ting. Etter en måned da alle 84 stuepikene ble vurdert, fant de at gruppe a hadde gått mer ned i vekt og fikk redusert sitt samlede kroppsfett. Gruppe a hadde blitt sunnere enn gruppe b, selv om de gjorde det samme.
I en annen studie, kalt "allmenn konsultasjon; er det noe poeng i å være positiv?" som ble publisert i British Medical Journal i 1987, fikk pasienter enten en positiv eller en negativ konsultasjon for mindre plager. To uker senere hadde 53 prosent av alle pasientene blitt bedre. Av dem som hadde en positiv konsultasjon ble 64 prosent av pasientene bedre, mens bare 39 prosent ble bedre av dem som hadde fått en negativ konsultasjon. Dette viser at en positiv konsultasjon har nesten dobbelt så stor effekt som en negativ konsultasjon. å sette en sterk positiv ramme fungerer virkelig.

Trenes til helbredelse
Vi kan trenes til å helbrede oss selv mer effektivt, akkurat som Pavlovs hunder ble trent til å sikle når klokkene ringte. Hvis vi setter en sterk positiv ramme vil sinnene våre bli trent til å helbrede raskere.
Studier foreslår at jo mer positivt trent du er, jo sterkere kan placeboeffekten bli. Dette er fordi sinnet og kroppen fungerer som et kybernetisk (sammenkoplet) system forbundet med millioner og millioner av nevrale nettverk. Siden du er trent til å helbrede, trenes billioner på billioner av nevrale nettverk til å akselerere healingen på grunn av tilknytningen du har gjort med pillen eller injeksjon for å heale deg - selv om det er en placebo. Og jo dypere sinnet er forbundet med kroppen din, desto kraftigere blir placeboeffekten.
Som forfatteren Dawson Church sier, du har et "geni i dine gener." Så når du vil at ditt sinn, kropp og sjel skal heales, så husk at kraften til å gjøre dette finnes i genene. Dette er din unike gave som menneske!

Momens ildprøve
Har du noen gang oppnådd noe som du ikke trodde var vanskelig å få til - og hvor du etter at du har oppnådd det, er blitt fortalt at andre har funnet det vanskelig? Dette er en type placeboeffekt. Den kalles kraften i dine positive forventninger.
Har du noen gang tenkt på at du ikke kunne gjøre noe bare for å oppdage etterpå at du faktisk kunne ha gjort det? Dette er også en type placeboeffekt. Det kalles kraften i dine negative forventninger?
I utgangspunktet er placeboeffekten en sinnstilstand som kan produsere positiv eller negativ sinn, kropp, sjel og healing.

Momens lov
* Du har en magisk kraft til healing i deg. Bruk den!
* Mye av placeboeffekten ligger i dine positive oppfatninger av den medisinske behandlingen, selv om du uten din viten er gitt et placebo
* Dette betyr også at selv om din medisinske behandling ikke er erstattet med et placebo, hvis du har en positiv oppfatning av behandlingen og forventer at det skal heales, vil du leges raskere.
* Du vil også sannsynligvis redusere eller eliminere bivirkninger fra medisinen som et resultat av dine positive forventninger, gjennom den naturlige kraften i ditt sinn til å endre medisinen.
* Hvis du implementerer en placeboeffekt, så husk at placebo fungerer bedre hvis de lukter eller ser medisinsk ut, hvis de har et medisinsk klingende navn eller hvis den medisinske behandlingen er overbevisende. Det er din evne til å overbevise pasienten som gjør placeboeffekten sterk.
* Hvis du implementerer placebo på en skeptisk måte, vil det svekke placeboeffekten, mens en positiv og entusiastisk måte vil styrke placeboeffekten.
* Din evne til å visualisere healingprosessen på et kvantefysisk nivå forsterker din evne til å heale.
* Positive affirmasjoner vil styrke de nevrale forbindelsene mellom ditt sinn, kropp, ånd og healing, som så vil forsterke din evne til å heale enda mer
* Husk at placeboeffekten baserer seg på hvordan du ser på ting, hvordan du er trent til å akseptere dem og dine positive forventninger om din evne til å heales.
Til syvende og sist tror jeg placebo er et tegn på en høyere universell kraft som forsøker å vise oss hvor magiske vi er. Tro på din magi og finn veien som åpner døren til potensialet i hvem du er.