Bli røykfri med hypnose!Av Elisabeth Hægeland

I Norge er det til enhver tid minst 100.000 personer som prøver å slutte å røyke. Mange klarer det, men har vanskelig for å holde seg røykfrie på lang sikt. Skyldes det ordene de sier til seg selv?
- Det er viktig hvilke ord vi bruker når vi ønsker å bli røykfri, for ord har stor påvirkning på det ubevisste sinnet, sier Ronny Hansen ved Medicor i Bergen. Han har spesialisert seg på hypnoterapi for røykeslutt. Dette føler han som et stort kall, selv om han aldri har røyket selv.
- Når jeg hjelper folk til å bli røykfrie, så hjelper jeg dem til å få et lengre liv og bedre livskvalitet. Det betyr alt for meg, sier han. Hansen driver også Hypnoseakademiet i Bergen, hvor han underviser i hypnoterapi.

Symbolsk røykfri dato
De fleste som ønsker å stumpe røyken for godt med hypnose, tar kontakt med en hypnoterapeut over telefon. Først forklarer terapeuten hva hypnose er, og forsikrer om at dette er helt trygt. Hypnoterapi er noe helt annet enn show-hypnose. Når en hypnoterapeut leder deg i transe, er du bevisst, og du har mulighet til å snakke og bryte ut av transen hele tiden. - Hypnose er den beste metoden for røykeslutt, sier Hansen med stor overbevisning i stemmen. De som tror på det, har større sjanse til å bli røykfrie med hypnose. Allerede før du møter opp til den første timen med hypnoterapi, bestemmer du en dato for når du skal være røykfri. Dette er viktig, siden det gjør prosessen veldig konkret. Det er lurt å velge en dag som betyr noe spesielt for den som vil bli røykfri, som for eksempel en bursdag, bryllupsdag eller en annen merkedag. Jo større symbolsk verdi datoen har for røykeren, jo bedre er den som røykfri startdato.
- Alt som har symbolsk verdi for oss, har en enorm effekt på det ubevisste sinnet. å stumpe røyken er den største gaven du kan gi deg selv, sier Ronny. Hver vår foreslår han frigjøringsdagen 8. mai som dag å bli røykfri fra.

To sinn blir enige
- Mange vil, men får det ikke til. Hvorfor er det så vanskelig å slutte?
- Det er fordi det ubevisste sinnet vårt er så sterkt og har en oppfatning om at røyk er ok, eller kanskje til og med at røyk er bra. Hos ni av ti har det ubevisste sinnet erfart at røyk er avslapning, forklarer hypnoterapeuten. Han demonstrerer ved å puste dypt inn og ta et langt, sukkende utpust, som om han kobler helt av med en røyk.
Siden det ubevisste sinnet vårt er sterkere enn det bevisste, begynner hypnoterapeuten å jobbe med klientens ubevisste sinn. Her ligger alle våre følelser, kroppslige reflekser og instinkter.

- Det er derfor hypnose virker så bra, for vi korrigerer feilkoblingene. For det er en feilkobling. Det ubevisste sinnet til dem som røyker, forstår ikke at røyk kan gi KOLS, sier Hansen. Det ubevisste sinnet til ikke-røykere og dem som ikke har lyst på røyk, vet at røyk kan gi KOLS. Selv om røykere vet dette bevisst, har det ubevisste sinnet sterkere styring. Bevisst har de ikke lyst til å være et dårlig forbilde for barna, ødelegge pusten, kaste vekk pengene eller lukte vondt, men det ubevisste sinnet forbinder ikke røyk med noe av dette. Avslapning er det eneste det ubevisste forbinder med røyk. I løpet av livet har røykeren erfart at røyk gir avslapning tusenvis av ganger, og den sitter dypt forankret i det ubevisste som har overtaket. Ved hjelp av hypnose, kroppsbevegelser og bruk av ord vil hypnoterapeuten og klienten samarbeide om å fortelle det ubevisste at røyk ikke betyr avslapning. Det bevisste blir enig med det bevisste, slik at man får fred i sinnet og blir enig med seg selv om at det er best å være røykfri. Den indre konflikten er over.

Tre timer er nok
Før første time med hypnoterapi for røykeavvenning er det vanlig å bestille tre timer over en måneds tid. De fleste som vil stumpe røyken for godt, trenger tre timer hos hypnoterapeut. En sjelden gang trenger noen fire timer.
Først skal røykeren lage en liste over hvorfor han eller hun vil bli røykfri. Slik får hypnoterapeuten vite hva som motiverer akkurat den personen. Hvis han ikke skriver noe om å unngå sykdom ved å slutte å røyke, er det ikke noe poeng for hypnoterapeuten å nevne det heller, selv om vi vet at han kan bli syk av røyk. Hvis røykeren selv ikke er redd for å bli syk, er ikke dette noe tema. Hvis hypnoterapeuten likevel sier noe om sykdom, skaper det en konflikt i personen. Derfor er det viktig at terapeuten vet hvilke fordeler klienten selv ser ved å bli røykfri.
I løpet av den første timen får man vite mer om hva hypnose er, og man snakker om røykevaner og får en hjemmelekse. En lekse kan være å røyke med en annen hånd enn vanlig, og en annen kan være å røyke et merke man ikke liker.
- De aller fleste som går fra kontoret mitt etter den første timen sier "Yes, dette vil jeg", sier Ronny. Dermed har han styrket røykerens tro på at han eller hun faktisk klarer å bli røykfri.
Når man kommer til den andre timen, blir man bedt om å trappe litt ned på røykingen. Hvor mye man trapper ned, er selvsagt avhengig av hvor mye man har røyket. Alle kan røyke frem til den tredje timen, som er den forutbestemte sluttdatoen for når de vil være røykfri. I den andre timen blir man også satt inn i den første transen for å få det ubevisste og det bevisste sinnet til å bli enige.

Sterk hypnose i tredje time
Når de kommer til time nummer tre, er det første Hansen sier til dem: "Du har nå tatt din siste røyk - du er røykfri. Hva føler du om det?" De fleste svarer: "Jeg føler lettelse.
Jeg har gledet meg til denne dagen." Hypnoterapeutens jobb er å løfte dem opp slik at de gleder seg. I den tredje timen får man hypnose i 45 minutter.
- Påvirkningen som hypnosen har i denne timen, er massiv og veldig sterk, sier Hansen. I de to forutgående timene har han da gjort grundig forberedende arbeid med klienten. Den tredje timen er mer en ren hypnosetime, der man skrur av det bevisste sinnet for å få det ubevisste sinnet til å bli enig med det bevisste.
Fordelene med å være røykfri som klienten skrev ned på den før første timen, blir denne timen lagt inn i det ubevisste sinnet. Dermed kan de to sinnene bli enige og si: "Røyk? Hallo! Det er jo ren og skjær galskap!" Da blir det ingen kamp, slik at man etter dette rett og slett ikke har lyst på røyk lenger. å være røykfri blir da så enkelt som bare det, ifølge Hansen. Selv om man går på fest og ser andre røyke, vil den som har fått hypnoterapi, ikke ha lyst på røyk lenger.

Anbefaler ikke CD-er
Det finnes en del CD-er med hypnosetranser for røykeslutt, men disse virker ikke på alle.
- CD-er for røykeslutt virker dårlig, fordi de er laget for å treffe tusenvis av mennesker. De er ikke personlige i det hele tatt, og da har ikke klienten vært gjennom den første timen med "pretalk", som er så viktig for å få klienten mentalt der han skal være når han begynner behandlingen. Ingenting av disse tingene skjer når du kjøper en CD. Det er mer lykke og fromme. Noen vil helt sikkert lykkes med å bli røykfri med en CD, men da er det fordi argumentasjonen treffer veldig bra for akkurat den personen.
- Men hvis argumentasjonen på CD-en treffer dårlig, kan du faktisk få motstand. Det kan ha negativ eller null effekt. CD-er har en relativt lav treffprosent i forhold til å bli røykfri. Det er to grunner til dette. For det første treffer du ikke 100 prosent med argumentasjonen, for du har ikke hatt en veldig viktig pretalk på den første timen. Den er viktig, for da forbereder du klienten mentalt og gir hjemmelekser. Hvor er hjemmeleksen når du kjøper en CD, spør Hansen.
Hans erfaring i egen praksis er at ni av ti av dem som kommer til hypnoterapi for å bli røykfri, klarer det. Men det betyr ikke at 90 prosent av dem som får hypnose klarer å slutte å røyke. Det kommer helt an på hypnoterapeutens kyndighet og, hvis man bruker en CD, om argumentene på CD-en samsvarer med røykerens egne argumenter for å bli røykfri.
- Det er ikke hypnosen i seg selv som får folk til å slutte, men den som anvender hypnosen på riktig måte. Hypnose er bra som verktøy, men må brukes riktig for at du skal få gode resultater. At ni av ti slutter å røyke med hypnose, er helt feil. Du skal være veldig dyktig skal du få ni av ti til å slutte, sier hypnoterapeuten.
Statistisk sett er hypnose en av de mest effektive metodene som kan benyttes om du ønsker å bli røykfri. Om du tror viljestyrke er nok, må du tenke om igjen. Hvis du føler at røyk får deg til å slappe av eller gir deg gode følelser, men vet at du har gode grunner til å slutte, så er det uenighet mellom ditt ubevisste og bevisste sinn. Vil du få dem til å spille på lag, kan du få hjelp av en hypnoterapeut.

Her kan du finne en hypnoterapeut der du bor:
www.medicor.no
www.hypnoseforbundet.no


Liv ble røykfri:
Føles fjernt å se på røykere


I tre år prøvde Liv Salbu å stumpe røyken for godt på egen hånd. Som storrøyker kunne hun inhalere opptil 40 sigaretter om dagen, så det var slett ikke lett. Først etter at hun fikk tre behandlinger hos en hypnoterapeut klarte hun å slutte helt. Nå synes hun det føles fjernt å se på andre røykere.
Etter å ha prøvd å slutte på egen hånd i tre år begynte Liv Salbu å få vondt i brystet. Da gjorde hun virkelig alvor av sine røykfrie planer. En dag ringte søsteren og fortalte at hun hadde sett et TV-program hvor Paul McKenna fikk folk å bli røykfrie med hypnoterapi.
- Jeg tenkte tja, hvis det er effektivt, er det kanskje lurt å prøve, sier Salbu, som bor i Oslo, men kommer fra Finden i Sogn. Hun oppsøkte Lisbeth Mikalsen ved Oslo Hypnoterapi, hvor hun fikk tre behandlinger. Siden har hun vært røykfri. Dette var i april 2008.
- Det er nesten slik at jeg må anstrenge meg for å huske at jeg har vært så avhengig av røyk, sier Liv strålende fornøyd på klart sognemål.

Må ha lyst selv
Liv fikk god kjemi med hypnoterapeut Lisbeth Mikalsen fra første stund. Den første timen fikk hun vite hvordan behandlingen skulle foregå, og så fikk hun prøve litt hypnose.
Terapeuten sa noe Liv oppfattet som veldig troverdig: "Du må selv ha lyst til å slutte å røyke. Jeg kan ikke trylle, men jeg kan gi deg noen redskaper. Det er du som må gjøre jobben." Motivasjon og tro på at du skal klare å slutte, er også viktig, men ikke essensielt.
- Enkelte blir sendt nærmest mot sin vilje av en partner eller lege, og da nytter det ikke. Du må ha lyst til det selv - det er hovedkriteriet for å kunne klare å bli røykfri, sier Liv.
Selve hypnosen gikk veldig lett og greit for Liv, for hun er vant til å bruke selvhypnose etter å ha lært seg Silvametoden.
- Hypnose er ikke noe mystisk, slik som du ser i gamle filmer. Du er våken hele tiden, og du er med på alt som skjer, forsikrer hun.
Den første behandlingstimen skulle Liv selv bestemme hvor mange sigaretter hun skulle trappe ned til frem til neste time. Liv valgte fem om dagen, og klarte det selv om hun syntes det var forferdelig tøft og vanskelig. Det var en nedtrapping fra førti til fem om dagen!
- Det hendte jeg fikk røyksug, men det varte som oftest ikke mer enn fem sekunder. Jeg tror det ville vært mye mer anstrengende om jeg ikke hadde fått hypnose, sier Liv glad.

Mer tid og energi
En selvsagt og tydelig forandring etter at Liv stumpet røyken, er at kondisjonen har blitt bedre. I tillegg har hun fått frigjort mye tid - et moment hun ikke tenkte på før hun sluttet.
- Du bruker mye tid på å røyke, og du får gjort mange andre ting når du slutter. Jeg fikk også mye mer energi og overskudd, forteller hun. Men kanskje er det viktigste av alt at hun ble kvitt skyggene av permanent dårlig samvittighet for helsa si, som Allen Carr skriver i boken "Endelig ikke-røyker". Denne leste Liv før hun prøvde hypnoterapi, og det hjalp henne til å stumpe røyken i tre måneder før hun sprakk igjen.
- Mange garvede røykere føler at de ofrer noe ved å slutte. Men det er jo motsatt, og det sier noe om hvor feil du tenker. De får en "offerfølelse". Hypnosen hjalp meg å snu på den tankegangen og gå litt dypere inn på dette, sier Liv.
Omleggingen av vanemønstre synes hun var den største inngripenen i livet. For eksempel pleide hun alltid å røyke etter middager og store måltider. Nå måtte hun finne på andre ting, som å spise noe. Av den grunn har hun lagt på seg et par kilo, selv om hun ser veldig slank og sunn ut. Siden hun ble røykfri, har hun dessuten begynt å spise sunnere.

Fargerik fornying
I uken før den siste hypnosetimen fikk Liv en spesiell opplevelse av føle et sterkt behov for å fornye seg. Da dro hun for å kjøpe seg masse fargerike klær som hun ikke ville kjøpt før. At de som slutter å røyke, får trang til å fornye seg, er ikke et ukjent fenomen for hypnoterapeuter.
Siden Liv endelig klarte å bli røykfri, har hun anbefalt Oslo Hypnoterapi til flere andre. Det har ført til at både søsteren og en venninne som var storrøyker, har klart å slutte. Livs søster fikk også en trang til å fornye seg idet hun ble røykfri. Vanligvis gikk hun i jordfargede og ujålete klær som ikke stakk seg ut. Da hun stumpet røyken, dukket hun plutselig opp med fine sandaler med gullpaljetter og en lys silkeveske.

Selvhjelp med EFT
I tillegg til hypnoterapien i behandlingstimene fikk Liv en CD med hypnose som hun kunne sette på om kvelden når hun skulle sove. Terapeuten lærte henne også selvhjelpsmetoden EFT (Emotional Freedom Techniques), en form for tankefeltterapi som går ut på å banke på ulike steder av kroppen mens man sier visse ting. Den kan brukes som hjelp til selvhjelp. Liv fikk beskjed om å utføre EFT på seg selv hvis hun fikk lyst på røyk mens hun trappet ned røykingen.
- Det var veldig få ganger jeg trengte å gjøre det, sier Liv. I uken før den siste timen med hypnoterapi banket hun inn at røyk er heslig og kvalmende. Egentlig trodde hun ikke helt på det, men gav det et forsøk.
Dagen etter fikk hun seg en overraskelse, for da hun skulle ta seg en røyk, fikk hun en svært kvalmende opplevelse. Bankingen dagen før hadde hun helt glemt.
- Jeg fikk en kjempereaksjon! Det var en sterk opplevelse. Plutselig kom jeg på hva jeg hadde gjort dagen før, og da måtte jeg klø meg litt i hodet. For meg viser det at tankefeltterapi ikke bare er placebo. Sanseapparatet blir faktisk påvirket av hva vi programmerer inn i det ubevisste, sier Liv, som er et levende bevis på at hypnose og EFT hjelper med røykeslutt hvis man er motivert.
Vær oppmerksom på at alle hypnoterapeuter bruker sine egne metoder og innfallsvinkler til hypnose. Hver person får som regel et individuelt tilpasset behandlingsforløp. Ingen hypnoterapi er lik for alle. Et viktig poeng er også at kjemien må være god mellom klient og behandler, slik at det blir et tillitsforhold.

ønsker du å prøve en behandling hos Lisbeth Mikalsen ved Oslo Hypnoterapi, se www.oslohypnoterapi.no Tlf.: 962 30 953, e-post: lm@oslohypnoterapi.no